Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 06.09.2011 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, nämndens mötesrum, 2 vån, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
27 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 § Pöytäkirjan tarkastus
29 § Anmälningsärenden
30 § Val av mötessekreterare
32 § Serviceområdet för småbarnsfostran
33 § Strategiskt avtal 2012
34 § Betalningsförbindelse

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen