Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.06.2011 - Föredragningslista

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, nämndens mötesrum, 2 vån, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Ärende nr Rubrik
1 Mötets laglighet och beslutförhet
2 Justering av protokollet
3 Anmälningsärenden
4 Ändringar och kompletteringar i Åbo stads kommunala läroplan för den svenska förskoleundervisningen
5 Administrationen av Sirkkalabackens skolas undervisningsgrupp i Cygnaeus skolas utrymmen från 1.8.2011
6 Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning hösten 2011

Tillbaka till mötesförteckningen