Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 24.03.2011 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, nämndens mötesrum, 2 vån, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Mikael Hiltunens avgång från uppdraget som vice ordförande i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
5 § Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2011-2012
6 § Anhållan om lov att ge förskoleundervisning, komplettering av beslut
7 § Anmälningar till förskoleundervisningen läsåret 2011-2012
8 § Operativt- och strategiskt serviceavtal inom huvudprocessen för fostran och undervisning
9 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen