Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta22527.05.20207

4446-2020 (02 05 00)

Etävastaanotoista perittävä asiakasmaksu

Tiivistelmä:

Vallitsevan COVID-19-pandemian takia videovälitteiset etävastaanotot on käynnistetty maksuttomina. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että etävastaanotosta peritään 1.1.2021 alkaen voimassa olevan asiakasmaksuhinnaston mukaiset asiakasmaksut.

Sosterla § 225

Terveyspalvelut, palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas, johdon tuki, asiantuntijalääkäri Petri Salo 7.5.2020:

Videovälitteisen etävastaanoton käyttö terveyspalvelujen palvelualueella käynnistettiin maaliskuun lopulla 2020. Huhtikuun loppuun mennessä videovälitteisiä etävastaanottoja oli tuotettu terveyspalveluiden piirissä 95 asiakkaalle 136 kontaktin verran. Näistä suurin osa kohdistui lääkinnällisen kuntoutuksen ja terveysaseman palveluihin, joitain kontakteja oli myös lasten ja nuorten poliklinikan sekä kotisairaalan palveluissa. Tulevaisuudessa on oletettavaa, että videovälitteisen etävastaanoton käyttökohteita pystytään edelleen merkittävästi laajentamaan, kun käyttökokemus lisääntyy niin asiakkailla kuin työntekijöilläkin.

Terveyspalvelujen asiakasmaksuhinnastoon esitetään sisällytettäväksi maksu videovastaanotoista samoilla asiakasmaksuilla ja periaatteilla kuin mitä vastaavan palvelun tuottamisesta peritään lähivastaanottona. Mikäli tuotettavasta palvelusta ei peritä asiakasmaksua lähipalveluna tuotettuna, ei asiakasmaksua peritä myöskään videovälitteisen etävastaanoton tuottamisesta. Voimassa oleva asiakasmaksuhinnasto on nähtävissä kokonaisuudessaan Turun kaupungin internet-sivuilla,https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saatavuus/asiakasmaksut .

Käytännössä videovastaanottoja tullaan toteuttamaan soveltuvin osin terveysasemien vastaanotoilla, sairaalan ja polikliinisten palveluiden poliklinikoilla, suun terveydenhuollon tietyissä kontrolleissa, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa, kotihoidossa ja kotisairaalassa.

Jo toteutuneiden videovälitteisten etävastaanottojen osalta esitys tarkoittaisi voimassa olevan asiakasmaksuhinnaston perusteella seuraavaa:

Terveyspalvelujen asiakasmaksuhinnastoon esitetään sisällytettäväksi 1.1.2021 alkaen maksu videovälitteisestä etävastaanotosta samoilla asiakasmaksuilla kuin lähivastaanottona tuotettavista vastaanotoista.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 13.5.2020:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että etävastaanotoista peritään Turun kaupungin voimassa olevan asiakasmaksuhinnaston mukaiset asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9 - 4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätöksesksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Pietari, Laine, Haapala, Beqiri, Alvesalo, Laakso, Wennström, Lampi ja Eeva.

Mäkipään Hersin kannattamana tekemän ehdotuksen etävastaanottojen maksuttomana pitämisen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Nurmio ja Linkinen.

Jakelu

tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX