Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta34512.12.201812

3174-2016 (065, 021)

Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut - hinnantarkistukset vuodelle 2019 Konstan Koti ja Koulu Oy

Tiivistelmä:

Hyvinvointitoimiala hankkii ajalla 1.4.2017 - 31.12.2019 lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluita 29.11.2016 § 250 päätöksen ja 31.1.2017 § 34 mukaisilla puitesopimuksilla. Puitesopimuksen mukaan palveluntuottajan sopimushinta on kiinteä sopimuksen kaksi ensimmäistä vuotta.

Sosterla § 345

Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen, toimistopäällikkö Eira Virolainen ja controller Jyrki Sundman 22.11.2018:

Konstan Koti ja Koulu Oy (Konsta) hankitaan puitesopimuksen kilpailutuksessa määriteltyä palvelua 3. Palvelun tuotanto tapahtuu kahdessa toimipisteessä Heinolassa ja Hollolassa. Molemmilla toimipisteillä on oma puitesopimus.

Sopimuksien mukaisesti sopimushinta on kiinteä sopimuksen kaksi ensimmäistä vuotta. Sopimuskausi on alkanut huhtikuussa 2017. Sopimuksen kohteena olleita palveluita on hankittu 1-3/2017 välisenä aikana vanhoja sopimuksia jatkaen. Kiinteän sopimushinnan laskeminen on tarkoitettu alkavaksi vuoden 2017 alusta huolimatta sopimuskauden alun siirtymisestä huhtikuulle 2017.

Kiinteän sopimushinnan päättymisen jälkeen palveluntuottaja voi esittää puitesopimuksen kohdan 5 mukaisesti kerran sopimuskauden aikana sopimushintojen muuttamista. Hintojen muutosesitys on tehtävä tilaajalle kirjallisesti kuusi kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Konstan kirje hintojen muutoksesta on vastaanotettu 28.6.2018, muutetut hinnat tulisivat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Sopimushintoja muutetaan henkilö- ja yleisen kustannustason 1.1.2017 jälkeisten muutoksien perusteella. Henkilökustannusten painoarvo laskennassa on 70 % ja yleisen kustannustason 30 %.

Henkilökustannusten muutosta arvioidaan Tilastokeskuksen palkansaajien terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialakohtaisten ansiotasoindeksin muutoksella. Yleisen kustannustason muutosta arvioidaan elinkustannusindeksin muutoksen perusteella.

Sopimuksessa on määritelty elinkustannusindeksin (ISSN=1796-3524) muutosta tarkasteltavan aikavälillä 12/2016 ja 5/2018 julkaistujen indeksiarvojen muutoksena. Ansiotasoindeksin osalta muutosta tarkastellaan 2016 viimeisen neljänneksen ja viimeisimmän, ajankohtaan 31.5.2018 mennessä julkaistun indeksiarvon muutoksena.

Elinkustannusindeksi on määritellyllä aikavälillä noussut 1,09 % (5/18: 1 946 ja 12/16: 1 925). Ansiotasoindeksi on laskenut 0,10 % (2018Q1: 100,4 ja 2016Q4: 100,5). Hinnan muutos on siten 30 % x 1,09 % + 70 % x -0,10 % = 0,26 %.

Konsta esittää 1,25 % hinnanmuutosta vuorokausihintoihin, joka on laskettu elinkustannusindeksin muutoksena aikavälillä 4/2017 – 5/2018. Elinkustannusindeksi on laskettu eri indeksiarvoilla kuin sopimuksessa on määritelty. Sopimuksessa on määritelty hinnanmuutoksien tarkastelusta:”… Palveluntuottaja voi esittää Tilaajalle perustellusta syystä hinnan muutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti.” Tämä viittaa toteutuneeseen hintakehitykseen, ei tulevaan tai ennustettuun.

Sopimuksessa on määritelty, että myös palkkakustannusten muutos huomioidaan muutoshintaa määriteltäessä. Tätä ei Konstan esityksessä ole tehty.

Liite 1Konstan Koti ja Koulu Oy hinnankorotusilmoitus 28.6.2018

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 7.12.2018:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Konstan Koti ja Koulu Oy:n ehdottaman 1,25 prosentin hinnanmuutoksen.

Konstan Koti- ja Koulu Oy:n hinnanmuutokseksi hyväksytään 0,26 %, joka koskee molempien puitesopimuksen vuorokausihintoja. Uudet, 1.1.2019 voimaan tulevat, vuorokausihinnat ovat Heinolan ja Hollolan yksiköissä 265,69 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKonstan Koti ja Koulu Oy
tiedSundman Jyrki
tiedVirolainen Eira


Liitteet:

Sosterla § 345
Liite 1:Konstan Koti ja Koulu Oy hinnankorotusilmoitus 28.6.2018