Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta24429.11.2016

12658-2016 (011, 310)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Mäkipään ym. aloite automaattisista puhelinpalveluista hyvinvointitoimialalla

Tiivistelmä: -

Sosterla § 244

LiiteAloite

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvAhonen Sari
tpvKorkeila Katariina


Liitteet:

Sosterla § 244
Liite 1:Aloite