Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Rakennus- ja lupalautakunta21517.09.20201
Rakennus- ja lupalautakunta22001.10.20204

451-2020 (10 03 00)

Rakennuslupahakemus / Herrainkulma Oy sekä Kiinteistö Oy Turun Linnankatu 24, 7-2-14 (2020-632)

Tiivistelmä: -

Rlupalk § 215

Luvanhakija:

Herrainkulma Oy c/o Heinoja Oy


Kiinteistö Oy Turun Linnankatu 24 c/o Heinoja Oy

Rakennuspaikka: 853-7-2-14

Osoite: Linnankatu 24

Toimenpide:

Uusi rakennus


Aitaaminen

Maalämpö

Liite 1Päätösehdotus

Oheismateriaalit 1-4Naapureiden huomautukset

Oheismateriaalit 5-6Hakijan vastineet (13.8.2020, 18.8.2020) naapureiden huomautuksiin

Oheismateriaali 7Aluepelastuslaitoksen lausunto

Oheismateriaali 8Kaavoituksen kielteinen lausunto

Oheismateriaali 9Museokeskuksen lausunto

Oheismateriaali 10Liikennesuunnittelun lausunto

Vt. rakennusvalvontapäällikkö Andreas Salonen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää hyväksyä liitteessä mainitun lupahakemuksen ja vahvistaa piirustukset noudatettaviksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Birstolinin Raekallion kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Arkkitehti Janne Helin esitteli suunnitelmaa kokouksessa klo 16.20-16.44. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Rlupalk § 220

Pöydältä 17.9.2020 § 215.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 7.10.2020. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli vt. rakennusvalvontapäällikön varahenkilönä kaupunkikuva-arkkitehti Nea Tuominen.

Jakelu

tiedAsunto Oy Kiikari
tiedAsunto Oy Läntinen Rantakatu 21
tiedAsunto Oy Wilenia
aoHerrainkulma Oy
tiedKaikot Oy
aoKiinteistö Oy Turun Linnankatu 24
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus
tiedKaupunkiympäristötoimiala, liikennesuunnittelu
tiedKaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu
tiedVapaa-aikatoimiala, museopalvelut
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos


Liitteet:

Rlupalk § 215
Liite 1:Päätösehdotus: Rakennuslupahakemus / Herrainkulma Oy sekä Kiinteistö Oy Turun Linnankatu 24, 7-2-14 (2020-632)

Rlupalk § 220
Liite 1:Päätösehdotus: Rakennuslupahakemus / Herrainkulma Oy sekä Kiinteistö Oy Turun Linnankatu 24, 7-2-14 (2020-632)