Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta6407.12.20231

6330-2023 (02 02 00)

Luvat ja valvonta -palvelualueen sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan palvelusuunnitelma vuosille 2024-2027 ja kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 64

Luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 4.12.2023.

​Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 § 220. Talousarvio ja taloussuunnitelma löytyvät kaupungin www-sivuilta osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (Kh 20.11.2023 § 426) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmiin siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne osaltaan viimeistään 15.12.2023.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (Kh 20.11.2023 § 426) mukaisesti luvat ja valvonta -palvelualueen sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminta- ja palvelusuunnitelmat sekä määrärahajaot tarkistetaan vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee merkitä määrärahojen kohdentaminen tiedokseen 15.12.2023 mennessä.

Palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmiin ja palvelusuunnitelmiin siten, että lautakunnat voivat merkitä ne tiedokseen viimeistään 15.12.2023. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 18.12.2023.

Talous

Luvat ja valvonnan palvelualueen henkilöstökulut alenevat 2024 talousarvio esityksestä 0,20 milj. euroa (uudelleenjako 2024 6,78 milj. euroa, talousarvio esitys 2024 6,98 milj. euroa).​

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024–2027, sopeuttaminen

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelma 2024, sopeuttaminen

Oheismateriaali 3​Luvat ja valvonta palvelualue talousarvio 2024, sopeuttaminen​

Oheismateriaali 4​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta talousarvio 2024, sopeuttaminen

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut