Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta6107.12.20233

6385-2023 (02 05 00)

Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle esitellään hyväksyttäväksi jätetaksa 1.1.2024 alkaen.

Lsjhlk § 61

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 30.11.2023:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toteuttaa kunnilta saamiaan jätehuollon palvelutehtäviä pääosin varoilla, jotka kertyvät jätehuoltolautakunnan määräämillä jätemaksuilla.​ Jätemaksujen perusteet ja euromääräiset maksut määritellään Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Kunnallisen jätetaksan kustannusvastaavuudesta ja ohjaavuudesta jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon säädetään jätelain 78 §:ssä. Sen mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunnalle hyväksyttäväksi esiteltävä jätetaksa 1.1.2024 alkaen koskee koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialuetta. Taksalla arvioidaan katettavan noin 83 %:a kunnan ensisijaisen jätehuoltovastuun palveluista. Loput kustannukset katetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n muulla tulolla.

Jätetaksan sisältö on esitelty jätehuoltolautakunnalle kokouksissa 2.11.2023 ja 23.11.2023.

Muutokset 23.11. jälkeen

Luonnosta jätetaksaksi on muutettu edellisen kokouksen 23.11. jälkeen siten, että perusmaksutulolla katettaisiin 84 %:a sillä tuotettavista palveluista. Loput kustannukset katetaan sekajätteen maksuilla. Sekajätteen käsittelymaksua on nostettava tämän johdosta 160 eurosta/tonni 171 euroon/tonni (0 % alv). Käsittelymaksun nosto korottaa aluekeräysmaksuja, sekajätteen suurkuormien vastaanottomaksuja ja sekajäteastioiden tyhjennysmaksuja riippuen astian tilavuudesta. Esimerkiksi 240 l jäteastian tyhjennysmaksu Raisiossa nousee 0,28 euroa/tyhjennys.

Perusmaksut, jotka kattavat perusmaksupalveluista 84 %:

asunto/vuosi/€​

Alv 0 %​

Alv 24 %

Perusmaksu 2024​

Perusmaksu 2023

Omakoti- ja pientalot (1–4 huoneistoa)

​21,73

5,22

26,95

23,85

Huoneistoja 5 tai enemmän​​​

19.68

4,72

​24,40

21,60

Korttelikeräysasunto​​

19,68

4,72

​24,40

Omakoti- ja pientalo, asumaton​​

13,67

3,28

16,95

15,00

Vapaa-ajan asunto​​

13,67

​3,28

16,95

15,00

Asuntola-asunto, palvelutaloasunto​​

13,67

​3,28

16,95

15,00

 

 

Saostus- ja umpisäiliölietteen maksut

Jätehuoltolautakunta päätti 23.11., että saostus- ja umpisäiliölietettä koskevat jätemaksujen perusteet valmistellaan siten, että maksuissa huomioidaan käsittelykustannuksen ero kahden eri lietelaadun välillä (saostussäiliöliete ja umpisäiliöliete). Taksan valmistelua on jatkettu lautakunnan ohjeistamalla tavalla ja valmistelussa on päädytty kahteen vaihtoehtoiseen tapaan huomioida lietelaadut jätemaksuissa. Näistä vaihtoehto 1 on taksaehdotuksessa, joka on esityslistan liitteenä.

Vaihtoehto 2:n mukainen taksateksti ja jätemaksutaulukot ovat esityslistan oheismateriaalina.

Vaikka lietteenkuljetuksissa on päätetty siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen, siirtymäaikojen vuoksi osalla Lounais-Suomen aluetta on vielä kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus voimassa. Tämän vuoksi taksassa on kaksi eri taulukkoa lietteenkuljetukselle kuljetusjärjestelmästä riippuen.

Vaihtoehto 1:

Kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa käsittelyn ja kuljetuksen maksut yhdistetään tyhjennysmaksuksi, joka sisältää sekä saostussäiliölietteen että umpisäiliölietteen (kuten nähtävillä 23.10. – 13.11. pidetyssä lietetaksassa) ja kiinteistönhaltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa käsittelymaksut määritellään kahden lietelaadun mukaan. Kiinteistönhaltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa kuljetusmaksut eivät sisälly taksan mukaiseen maksuun, vaan kuljetusyrittäjä laskuttaa kuljetuksesta oman hinnastonsa mukaan.

Lietemaksut kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa (VA 1):

3.5.1 Lietteen tyhjennysmaksu

alv 0 % €

alv 24 % €

tyhjennysmaksu €

yksikkö

Lietesäilöiden tilavuus 0,01-3,0

144,23

34,62

178,85

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 3,01-6,0

187,80

45,07

232,87

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 6,01-9,0

240,72

57,77

298,49

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 9,01-12,0

292,17

70,12

362,29

kpl

 

Lietemaksut kiinteistönhaltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa (VA1):

4.1 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittely

alv 0 % €

alv 24 % €

käsittely €

yksikkö

Saostus- ja pienpuhdistamoliete

20,90

5,02

25,92

m3

Saostus- ja pienpuhdistamoliete

21,95

5,27

27,22

tonni

Umpisäiliöliete

16,68

4,00

20,68

m3

Umpisäiliöliete

17,52

4,20

21,72

tonni

 

 

Vaihtoehto 2:

Kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen lietteenkäsittelylle on erilliset maksutaulukot riippuen lietelaadusta. Kuljetusmaksu on erillinen maksu, joka lisätään käsittelymaksuun.

Kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa on myös lietelaatujen mukaiset käsittelymaksut, kts. VA 1 taulukko 4.1.

Lietemaksut kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa (VA 2):

3.5.1 Lietteen kuljetusmaksu

alv 0 % €

alv 24 % €

kuljetusmaksu €

yksikkö

 

107,79

25,87

133,66

kpl

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteen käsittelymaksu

alv 0 % €

alv 24 % €

käsittelymaksu €

yksikkö

Lietesäilöiden tilavuus 0,01-3,0

39,71

9,53

49,24

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 3,01-6,0

82,35

19,76

102,11

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 6,01-9,0

149,23

35,82

185,05

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 9,01-12,0

204,19

49,01

253,20

kpl

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Umpisäiliölietteen käsittelymaksu

alv 0 % €

alv 24 % €

käsittelymaksu €

yksikkö

Lietesäilöiden tilavuus 0,01-3,0

39,36

9,45

48,81

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 3,01-6,0

74,39

17,85

92,24

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 6,01-9,0

120,26

28,86

149,12

kpl

Lietesäilöiden tilavuus 9,01-12,0

168,13

40,35

208,48

kpl

 

 

 

Huomioitavaa vaihtoehto 2:ssa:

Liite 1​Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen​

Oheismateriaali 1​​Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​​​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen jätetaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varatoimitusjohtaja Jaana Turpeinen, palvelujohtaja Cati Huhta ja lietepalveluiden asiantuntija Fredrik Lindholm esittelivät asiaa kokouksessa. He poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen.

Jakelu

tpvAuran kunta
tiedJätehuolto M. Helistölä Oy
tpvKaarinan kaupunki
tpvKemiönsaaren kunta
tiedKiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
tpvLiedon kaupunki
tpvLounais-Suomen Jätehuolto Oy
tpvMarttilan kunta
tpvMaskun kunta
tpvMynämäen kunta
tpvNaantalin kaupunki
tpvNousiaisten kunta
tpvPaimion kaupunki
tpvParaisten kaupunki
tpvPöytyän kunta
tpvRaision kaupunki
tpvRuskon kunta
tpvSalon kaupunki
tpvSauvon kunta
tpvUudenkaupungin kaupunki
tiedVakka-Suomen Viemärihuolto - VSV Oy
tpvKaupunginhallitus
tiedXXXXX


Liitteet:

Lsjhlk § 61
Liite 1:Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen