Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta6307.12.20235

541-2023 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 63

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 29.11.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraava tiedoksi merkittävä asia:

Turun kaupunginhallitus 20.11.2023 § 426:​ Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lautakunnissa

Turun kaupunginhallitus 27.11.2023 § 439:​ Kaupunginhallituksen kokousaikataulu kevätkaudella 2024

​Turun kaupunginhallitus 27.11.2023 § 443:​ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

​Jätehuoltorekisterimerkinnän muutos 5.12.2023

Oheismateriaali 1​Jätehuoltorekisterimerkinnän muutos​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.