Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta5823.11.20235

541-2023 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 58

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 27.10.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat:

Turun kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 201:​ Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Turun kaupunginhallitus 6.11.2023 § 405:​ Vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus (Kv)

Turun kaupunginhallitus 6.11.2023 § 413:​ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Turun kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 219: Vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus​

Turun kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 220:​ Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaehdotus

Tietopyyntö jätteen kiinteistöiltä noutamista koskevista tiedoista 1.7.-30.9.2023

Konsernihallinto talouspalvelut 17.11.2023: Turun kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen laadintaohjeet ja aikataulut

Oheismateriaali 1​Tietopyyntö jätteen kiinteistöiltä noutamista koskevista tiedoista 1.7.-30.9.2023​

Oheismateriaali 2​Turun kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen laadintaohjeet ja aikataulut​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Satu Ojala​