Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta5102.11.20235

7453-2023 (00 00 01)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kevään 2024 kokousajoista päättäminen

Tiivistelmä:

Lautakunta päättää kevään 2024 kokousajoista.

Lsjhlk § 51

Turun kaupungin hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina toimielimen päättämässä paikassa. Hallintosäännön 127 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla ja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa toimielimen päättämänä aikana.

Kokouspäiväksi on vakiintunut torstai noin neljän viikon välein, alkamisajankohdaksi klo 16.30 ja kokouspaikaksi Tuuminki, Puutarhakatu 1 (1. krs) Turku. Pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavan viikon tiistaina ja pidetty nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina. 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain mukaan pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään oikaisuvaatimus- tai valitusajan.

Kevätkaudella viimeinen kokous ennen kesätaukoa pidetään 30.5.2024

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että se kokoontuu jäljempänä mainittuina päivinä Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kokoushuone Bryggmanissa osoitteessa Puolalankatu 5 (2. kerros) siten, että kokoukset alkavat klo 16.30. Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kokousaika:

25.01.2024

07.03.2024

18.04.2024

30.05.2024

Lisäksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että lautakunnan esityslistat julkaistaan etukäteen internetissä.

Lautakunnan kokous voidaan asioiden vähyyden takia jättää pitämättä.

Lisäksi lautakunta päättää, että lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavan viikon tiistaina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX