Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta5002.11.20234

1262-2023 (02 02 02)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sekä luvat ja valvonta palvelualueen vuoden 2023 toiminnan ja talouden 3. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 50

Luvat ja valvonta palvelualue, Valvontajohtaja Leena Salmelainen. Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut controller Tomi Ekman 17.10.2023.

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Vuonna 2021 astui voimaan kunnan tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista valtioneuvoston asetus 525/2020, jonka 12-13 § säätävät neljännes- ja puolivuosikatsausten laatimisesta. Valtioneuvoston asetus 524/2020 säätää puolestaan kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisen aikataulusta Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2023. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginhallitus on ohjeistanut (kh 11.09.2023 § 333), että palvelukokonaisuuksien tulee loppuvuoden aikana käyttää tiukkaa tarvehankintaa hankinnoissa ja työvoiman käytössä, koska alkuvuoden menokehitys on ollut suunniteltua voimakkaampaa.

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Kaupunginvaltuusto päätti 18.9.2023 § 333 muuttaa talousarvion noudattamista koskevia määräyksiä käyttötalouden osalta siten, että toimielimiä sitoo toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate.

Talouden ennuste

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen sekä toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintatuotot alittavat talousarvion 0,60 milj. euroa (talousarvio 12,32 milj. euroa, ennuste 11,72 milj. euroa). Toimintakate alittaa talousarvion 0,46 milj. euroa (talousarvio 4,39 milj. euroa, ennuste 3,93 milj. euroa).

Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti rakennusvalvonnan sekä pysäköinnin ja sen valvonnan yksiköiden maksutulojen väheneminen.

Pysäköinnin ja sen valvonnan vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,20 milj. euroa (talousarvio 7,28 milj. euroa, ennuste 7,08 milj. euroa). Toimintakate alittaa talousarvion 0,23 milj. euroa (talousarvio 5,60 milj. euroa, ennuste 5,47 milj. euroa).

​Ympäristöterveydenhuollon tulojen ennustetaan kertyvän 0,10 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän (talousarvio 0,85 milj. euroa, ennuste 0,95 milj. euroa). Toimintakate ylittää talousarvion 0,05 milj. euroa (talousarvio -0,85 milj. euroa, ennuste -0,80 milj. euroa).

​Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,50 milj. euroa (talousarvio 3,95 milj. euroa, ennuste 3,45 milj. euroa). Toimintakate alittaa talousarvion 0,43 milj. euroa (talousarvio 1,14 milj. euroa, ennuste 0,71 milj. euroa).

​Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän 0,33 milj. euroa talousaviota vähemmän (talousarvio 6,43 milj. euroa, ennuste 6,10 milj. euroa).

​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan ylittävän talousarvion 0,035 milj. euroa (talousarvio 0,385 milj. euroa, ennuste 0,420 milj. euroa).

Oheismateriaali 1​Talouden ennuste Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta ovk3 2023

Oheismateriaali 2​Talouden ennuste Luvat ja valvonta palvelualue ovk3 2023

Oheismateriaali 3​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ovk3 2023

Oheismateriaali 4​Talouden toteutumisen graafinen esitys ovk3 2023

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:​

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2023 toiminnan ja talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus