Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta4621.09.20231

6330-2023 (02 02 00)

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma vuosille 2024-2027. Luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelmaan 2024 sisältyy Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2024. Sekä talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 46

Luvat ja valvonta palvelualue, Valvontajohtaja Leena Salmelainen. Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut controller Tomi Ekman 15.09.2023.

L-S jätehuoltolautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle tuodaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma vuosille 2024–2027 ja palvelusuunnitelma vuodelle 2024. Toimintasuunnitelma ja palvelusuunnitelma hyväksytään vain Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaa koskevilta osilta.

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät​ toimielimen​ kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja​ –suunnitelman.​ Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet​ asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa.​ Palvelualueen​ toiminnasta päättävät lautakunnat​ käsittelevät ja hyväksyvät​ toimintasuunnitelman​ kukin omalta osaltaan.

Suunnittelulukujen valmistelu alkoi keväällä ja kansliapäällikkö hyväksyi 21.6.2023 § 207 suunnitteluluvut.

Lautakuntien esitykset toimintasuunnitelmasta ja palvelusuunnitelmista tulee hyväksyä 30.9.2023 mennessä. Kaupunginhallituksen on määrä käsitellä talousarviota 6.11.2023 ja 13.11.2023. Kaupunginvaltuusto käsittelee toimintasuunnitelmaa 13.11.2023. Toimintasuunnitelmien ja palvelusuunnitelmien toimeenpano on lautakunnissa joulukuussa 2023.

Toiminnan kehittämiseen/muutokseen liittyvät tavoitteet ja toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut sisältyvät kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan sekä luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelmaan.

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024–2027

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelma 2024

Oheismateriaali 3​Luvat ja valvonta talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Oheismateriaali 4​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut