Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta4221.09.20233

6385-2023 (02 05 00)

Jätetaksan rakenne ja perusteet vuodelle 2024

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle esitellään taksavalmistelun lähtökohdat ja keskustellaan jätetaksan rakenteesta ja sisällöstä.

Lsjhlk § 42

Lounais-Suomen jätetaksaa ryhdytään päivittämään vuodelle 2024. ​ Päivitystarvetta aiheuttaa mm. hyötyjätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen laajeneminen jäteasetuksen mukaisesti, lietteen kuljetuksessa ja vastaanotossa havaitut käytännön muutostarpeet lietemaksujen perusteisiin sekä pyrkimys kattaa nykyistä enemmän asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja jätehuollon perusmaksulla.​ ​

Jätetaksan päivittämistä ohjaa alueen uusi jätehuolto-ohjelma Kohti kiertotaloutta sekä jätelaissa määritellyt edellytykset kunnan jätemaksuille. Valmistelussa huomiota kiinnitetään erityisesti maksujen kattavuuteen ja tasapuolisuuteen sekä maksujen ohjausvaikutukselle etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Kokouksessa on läsnä myös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n edustajat keskustelemassa taksan rakenteellisesta sisällöstä taksaehdotuksen laatimista varten.

Taksasta laaditaan luonnos, joka asetetaan yleisesti nähtäville syksyn aikana. Taksaluonnos on tarkoitus esitellä jätehuoltolautakunnalle seuraavassa kokouksessa marraskuun alussa. Taksaehdotus tuodaan jätehuoltolautakunnan vahvistettavaksi marraskuun lopulla.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta merkitsee taksan valmistelun vaiheen tiedoksi.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varatoimitusjohtaja Jaana Turpeinen ja palvelujohtaja Cati Huhta esittelivät asiaa kokouksessa. He poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen.