Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta4321.09.20234

1262-2023 (02 02 02)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sekä luvat ja valvonta palvelualueen vuoden 2023 toiminnan ja talouden 2. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 43

Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, Controller Tomi Ekman 25.8.2023

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.6.2023. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilötyövoiman tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintasuunnitelmassa vahvistettujen kaupungin strategiaa ja pormestariohjelmaa toteuttavien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusopimusten toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Toiseen osavuosikatsaukseen sisältyy myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot. Strategisten yhteisöjen seurantatiedot ovat Kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä 21.8.2023.

Talouden ennuste

Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 12,31 milj. euroa, ennuste 12,31 milj. euroa).

Luvat ja valvonnan palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,20 milj. euroa (talousarvio 6,43 milj. euroa, ennuste 6,63 milj. euroa).

L-S jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 6 2023

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualueen palvelusuunnitelman seurantaraportti 6 2023

Oheismateriaali 3​Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman seurantaraportti 6 2023

Oheismateriaali 4​Luvat ja valvonta palvelualueen talouden seurantaraportti 6 2022

Oheismateriaali 5​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden seurantaraportti 6 2023

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2023 toiminnan ja talouden 2. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus