Selvitys erilliskeräysvelvoitteista poikkeamisen perusteista