Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2104.05.20236

3261-2023 (01 02 02, 01 02 01)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan taksaseminaari

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 21

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 27.4.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan viranhaltijat ja Lounais-Suomen jätehuolto Oy ovat valmistelleet lautakunnan ja yhtiön hallituksen/johtoryhmän yhteistä seminaaria, jossa on tarkoitus keskustella jätehuollon järjestämisen rahoituksesta ja taksapolitiikasta ylipäätään. Taksaseminaari järjestetään Ruissalon Villa Marjaniemessä 1.6.2023 noin klo 12-16.30 ennen lautakunnan kokousta, joka järjestetään samassa paikassa. Kutsu ja varsinainen ohjelma toimitetaan osallistujille myöhemmin.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja kuntien edustajat lautakunnassa voivat osallistua taksaseminaariin Villa Marjaniemessä 1.6.2023. Seminaariin osallistuville maksetaan kokouspalkkio ja korvataan ansionmenetykset Turun kaupungin säännöstön mukaisesti. Kustannukset maksetaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan määrärahoista.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX