Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2004.05.20235

1262-2023 (02 02 02)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan ja luvat ja valvonta palvelualueen vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 20

Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 18.4.2023:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2023. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

​Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 19.12.2022 § 523 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräyksen mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella. Ohjeilla määrätään siitä, miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteen sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden.

Toimintatuottojen ja –kulujen toteutumisennuste

​Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 12,31 milj. euroa, ennuste 12,31 milj. euroa).

​Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,11 milj. euroa (talousarvio 6,38 milj. euroa, ennuste 6,27 milj. euroa).

​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tuotot ja kulut ylittävät talousarvion 0,036 milj. euroa (talousarvio 0.384 milj. euroa, ennuste 0,420 milj. euroa).

​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,036 milj. euroa (talousarvio 0.270 milj. euroa, ennuste 0,306 milj. euroa).​

Oheismateriaali 1​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta talouden toteutuminen ovk1 2023

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualue talouden toteutuminen ovk1 2023

Oheismateriaali 3​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ovk1 2023

Oheismateriaali 4​Vuoden 2023 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta (Kypa)

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus