Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2204.05.20237

2968-2023 (01 02 02)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan opintomatka Hollantiin 6.-8.9.2023

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään opintomatka Rotterdamiin, Hollantiin 6.-8.9.2023.

Lsjhlk § 22

Luvat ja valvonta, valvontajohtaja Leena Salmelainen 17.4.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan viranhaltijat ja Lounais-Suomen jätehuolto Oy ovat yhdessä konsultin kanssa valmistelleet lautakunnan ja yhtiön hallituksen yhteistä opintomatkaa Hollannin Rotterdamiin 6.-8.9.2023.

Jäteala sekä Suomessa että Euroopassa kehittyy voimakkaasti ja matkan tarkoituksena on tutustua erityisesti muovin kierrätykseen ja kiertotalouden edistämiseen Rotterdamissa. Rotterdamin jätelainsäädäntö on perusteiltaan lähellä Suomen jätelakia ja Hollannin jätehuollon toimintaympäristö on muutoinkin lähellä suomalaista jätehuoltojärjestelmää. Rotterdamissa panostetaan myös voimakkaasti kiertotalouden edistämiseen. Matkanjärjestäjänä ja oppaana toimii Martin Brandt/FinDera Consulting, jolla on hyvää kokemusta jätealan opintomatkojen järjestämisestä Euroopassa. Alustava matkaohjelma on oheismateriaalina.

Matkalle voivat osallistua erillisen ilmoittautumisen perusteella lautakunnan jäsenet, kuntien edustajat lautakunnassa (kuitenkin enintään noin 7 henkilöä), Turun apulaispormestari, lautakunnan toimintaan osallistuvat virkamiehet (enintään 6 henkilöä) sekä Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet siten, että osallistujien yhteismäärä on enintään 40 henkilöä. Lautakunnan varajäsen voi osallistua, jos varsinainen jäsen on estynyt. Kuntien edustajien osalta etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat aktiivisia osallistumaan lautakunnan kokouksiin.

Lautakunnan talousarviossa on vuodelle 2023 varattu matkaa varten 40.000 euroa. Alustavan kustannusarvion mukaan määräraha riittää matkasta aiheutuviin kustannuksiin.

Hallintosäännön 33 §:n mukaisesti kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat toimielinten ulkomaanmatkoja.

Oheismateriaali 1​Alustava matkaohjelma

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään edellä mainitussa kokoonpanossa oheismateriaalina olevan alustavan matkaohjelman mukainen opintomatka Rotterdamiin 6.-8.9.2023. Matkasta aiheutuneet kustannukset, yhteensä noin 40.000 euroa maksetaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kustannuspaikalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus