Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2304.05.20238

9781-2022 (00 00 01)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan syksyn 2023 kokousajoista päättäminen

Tiivistelmä:

Lautakunta päättää syksyn 2023 kokousajoista.

Lsjhlk § 23

Turun kaupungin hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina toimielimen päättämässä paikassa. Hallintosäännön 127 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla ja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa toimielimen päättämänä aikana.

Kokouspäiväksi on vakiintunut torstai noin neljän viikon välein, alkamisajankohdaksi klo 16.30 ja kokouspaikaksi Tuuminki, Puutarhakatu 1 (1. krs) Turku. Pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavan viikon tiistaina ja pidetty nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina. 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain mukaan pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään oikaisuvaatimus- tai valitusajan.

Syyskaudella viimeinen kokous ennen joulutaukoa pidetään 14.12.2023

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että se kokoontuu jäljempänä mainittuina päivinä Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kokoushuone Tuumingissa osoitteessa Puutarhakatu 1 (1. kerros) siten, että kokoukset alkavat klo 16.30. Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kokousaikavaihtoehtoja

24.08.2023

21.09.2023

02.11.2023

16.11.2023

14.12.2023

Lisäksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että lautakunnan esityslistat julkaistaan etukäteen internetissä.

Lautakunnan kokous voidaan asioiden vähyyden takia jättää pitämättä.

Lisäksi lautakunta päättää, että lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavan viikon tiistaina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX