Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta7204.12.20185

5021-2017 (041, 011)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 sekä strateginen ja operatiivinen sopimus

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 72

Toimialan hallinto, controller Mirja Grönroos 23.11.2018:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018 § 212. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvioon ei valtuustossa tehty muutoksia.

Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanosta lauta- ja johtokunnissa. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee tehdä määrärahamuutokset ja hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset 13.12.2018 mennessä.

Liite 1Strateginen sopimus (keskeneräinen)

Oheismateriaali 1Määrärahat ja tuloerät

Oheismateriaali 2Operatiivinen sopimus

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman. Lautakunta hyväksyy operatiivisen sopimuksen ja omalta osaltaan strategisen sopimuksen.

Lisäksi lautakunta päättää, että lautakunnan sitovuustasona on toimielintaso. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda määrärahamuutokset, toimialajohtajan hankintavaltuudet ylittävät sekä useammalle vuodelle jakautuvat sitoumukset.

Tilivelvollinen viranhaltija on valvontajohtaja.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus


Liitteet:

Lsjhlk § 72
Liite 1:Strateginen sopimus (keskeneräinen)