Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta7604.12.20189

418-2018 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 76

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 13.11.2018:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat. Asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa sihteerillä.

Turun kaupunginvaltuusto 12.11.2018 § 211 Vuoden 2018 kolmas osavuosikatsaus

Turun kaupunginvaltuusto 12.11.2018 § 221 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaari kevätkaudella 2019

Turun hallinto-oikeuden päätös 14.11.2018 Jätemaksupäätöstä koskeva valitus

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden päätös 14.11.2018

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.