Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta7304.12.20186

14388-2018 (02 06 00)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan menojen hyväksymisoikeudet vuonna 2019

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 73

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että kustannuspaikan 41920 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vuoden 2019 menojen hyväksyjä on valvontajohtaja Leena Salmelainen, varalla jätehuoltoasiamies Satu Ojala. Em. henkilöt toimivat myös hyvityslaskujen hyväksyjinä.

Edelleen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että kokouspalkkiolaskelmat hyväksyy Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sihteeri.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKunnan Taitoa Oy
aoLehto Satu
aoOjala Satu
aoSalmelainen Leena