Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3726.04.20186

418-2018 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 37

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 18.4.2018:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat. Asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa sihteerillä.

Nousiaisten kunnanvaltuusto 9.4.2018 § 30, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan varajäsenen valinta

OheismateriaaliNousiaisten kunnanvaltuuston päätös 9.4.2018 § 30

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan sijaisena jätehuoltoasiamies Satu Ojala.