Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3626.04.20185

3276-2018 (02 02 02)

Vuoden 2018 talouden 1. osavuosikatsaus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan osalta

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 36

Controller Mirja Grönroos 18.4.2018:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2018. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Oheismateriaali 1Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vuoden 2018 talouden 1. osavuosikatsaus

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2018 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan sijaisena jätehuoltoasiamies Satu Ojala.

Jakelu

esiKaupunginhallitus