Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Vapaa-aikajohtaja6313.12.2022 

2223-2022 (00 00 01, 02 06 00)

Hyvityslaskujen hyväksyjät vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa

Talousjohtaja Valtteri Mikkola, palvelupäällikkö Irina Houg ja kaupunginlakimies Petra Einiö 8.12.2022:

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus on tehnyt erillisen päätöksen hyväksymisvaltuuksista, jotka koskevat kaupungin tekemiä hankintoja ja kaupungin pankkitileiltä suoritettavia maksuja. Myyntilaskuihin ja -saataviin tehtyjen hyvityslaskujen hyväksyjien osalta ei ole tehty erillistä päätöstä.

Hallintosäännön 45 § 1 mom. 16 kohdan mukaan palvelujohtaja päättää palvelukokonaisuudelle kuuluvat muut asiat, ellei laista, hallintosäännöstä tai muusta päätöksestä muuta johdu. Kaupungin voimassa olevien myyntisaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (kansliapäällikkö 16.6.2022 § 219) 9. kohdan mukaan hyvityslasku on asianmukaisesti hyväksyttävä toimivaltaisen viranhaltijan toimesta.

Hyvityslaskujen hyväksyntä on tapahtunut aikaisemmin vaihtelevin metodein ja perustein sekä palvelukokonaisuudesta riippuen hyvin eri tasoilla. Turun kaupunki otti käyttöön uuden SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 1.6.2021 alkaen. Uusi järjestelmä mahdollistaa kaupungin myyntilaskujen hyväksymiskierron ja sitä kautta prosessien ja hyvityssyiden yhtenäistämisen. Hyvityslaskujen hyväksyntää pystytään jatkossa valvomaan aikaisempaa helpommin.

Hyvityslaskujen hyväksyntä on hoidettu SAP-järjestelmän käyttöönotosta lähtien vakiintuneen käytännön mukaan myynnistä suoritukseen prosessin osalta prosessinomistajan toimesta. Hyvityslaskujen hyväksymisprosessia ja päätöksentekoa on syytä yhtenäistää ja keskittää palvelukokonaisuuden sisällä toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun parantamiseksi.

Edellä mainitun perusteella esitetään hyväksyttäväksi vapaa-ajan palvelukokonaisuuden laatimien hyvityslaskujen hyväksyjät myyntialueittain 1.1.2023 alkaen liitteen 1 mukaisesti. Päätös on tarkoituksenmukaista olla voimassa toistaiseksi, kunnes asiasta tehdään korvaava päätös.

Liite 1​Hyvityslaskujen hyväksyjät vapaa-aika 1.1.2023

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Päätös​Päätin hallintosäännön 45 §:n perusteella myöntää hyvityslaskujen hyväksymisvaltuudet vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa liitteen 1 mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja​

Jakelu

tiedKaupunginorkesteri
tiedKonsernihallinto, sisäinen tarkastus
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedVapaa-aika, järjestämistoiminnon vetovoima- ja tapahtumavastuualue
tiedVapaa-aika, kirjastopalvelut
tiedVapaa-aika, liikuntapalvelut
tiedVapaa-aika, matkailupalvelut
tiedVapaa-aika, museopalvelut
tiedVapaa-aika, nuorisopalvelut
tiedEiniö Petra
tpvHoug Irina
noudIsomöttönen Nikke
noudKalmari Markus
tiedKilpi Riikka
noudLehtiö-Vainio Annina
noudMikkola Valtteri
tiedMäkynen Ilkka
noudPilppula Rebekka
noudRuohonen Juhani


Liitteet:

Vapa § 63
Liite 1:Hyvityslaskujen hyväksyjät vapaa-aika 1.1.2023