Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika, liikuntapalvelut 
Liikuntapalvelujohtaja2725.11.2022 

13907-2022 (01 01 01)

Liikuntasuunnittelijan viran (vak.nro 403918) täyttäminen

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi 22.11.2022:

Vapaa-aikatoimialan Liikuntapalveluissa on ollut haettavana liikuntasuunnittelijan viran sijaisuus 5.10.–27.10.2022 välisenä aikana.

Palkkakustannukset sisältyvät toimialan/palvelukeskuksen/konsernihallinnon talousarvioon, eivät lisää HTV:tä eikä liikuntasuunnittelun kokonaisuutta voida hoitaa ilman, että liikuntasuunnittelijan virka täytetään viran sijaisella.

Liikuntasuunnittelija työskentelee liikuntapaikkayksikössä ja keskeisimpänä vastuualueena on liikuntapaikkaverkoston ylläpitoon ja uudistamiseen liittyvät suunnittelu- ja selvitystyöt, kuten esimerkiksi liikuntapaikkainvestointien valmistelu sekä sisä- että ulkoliikuntapaikkojen osalta. Näiltä osin puhutaan vuosittain vähintään miljoonan, usein jopa miljoonien eurojen arvoisista hankkeista. Tehtävän vaikutukset liittyvät mm. budjetointiin ja palvelu- ja kaupunkirakenteeseen. Työtehtäviin sisältyy myös lautakuntavalmisteluvastuu.

Liikuntasuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on 3.072,84 €/kk.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 9 kpl. Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluihin kolme hakijaa.

Hakemusten, haastattelujen, osaamisen ja työkokemuksen sekä kirjallisen tehtävän perusteella liikuntasuunnitelijan viran määräaikaisen sijaisen vaadittavat taidot täytti parhaiten Janina Mäkinen. Hänellä on tehtävään riittävä koulutus ja työkokemus sekä on liikuntasuunnittelijan tehtävien hoitamisen kannalta hyvät tiedonhankinta-, tiedonkäsittely- ja suunnittelutaidot.

Esitän, että Turun kaupungin liikuntasuunnittelijan virkaan (vak.nro 403918) otetaan liikuntatieteiden maisteri Janina Mäkinen määräajaksi 27.12.2022-23.8.2023.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

PäätösPäätin, että Turun kaupungin liikuntasuunnittelijan virkaan (vak.nro 403918) otetaan liikuntatieteiden maisteri Janina Mäkinen määräajaksi 27.12.2022-23.8.2023 ehdolla, että hänet todetaan Turun kaupungin työterveyshoitajan todistuksen perusteella terveytensä puolesta sopivaksi virkaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3.072,84 €/kk hänelle kuuluvin lisin.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

 

Markus Kalmari

liikuntapalvelujohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje päätöspöytäkirjan liitteenä.

Jakelu

aoMuut hakijat
aoMäkinen Janina
tiedLiikuntalautakunta
tpvAhjosaari Tea
tpvAuvinen Taina
tpvLehtonen Tuula
tiedNummi Oskari
tpvReijonen Satu