Liikuntalautakunta 15.11.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.11.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
100 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
101 § Pöytäkirjan tarkastus
102 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
103 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
104 § Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen 2022
105 § Avustus liikuntapaikan rakentamiseen 2022
106 § Liikuntalautakunnan lausunto avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallin uudistamisen linjauksista
107 § Allaskemikaalien hankinta käynnistäminen
108 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
109 § Liikuntalautakunnan kokousaikataulu keväällä 2023

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon