Liikuntalautakunta 07.06.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 16.06.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
51 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
52 § Pöytäkirjan tarkastus
53 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
54 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
55 § Liikuntatapahtumien avustaminen v. 2022
56 § Liikuntalautakunnan lausunto Karhunaukion yhtenäiskoulun tarveselvitykseen
57 § Liikuntalautakunnan lausunto Kupittaan tekojääkentän hankesuunnitelmaan
58 § Ulkoliikuntakalusteiden ja -laitteiden hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.
59 § Mattovoimisteluvälineiden hankinta Messukeskuksen väliaikaiseen voimistelitilaan / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon