Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Vapaa-aikajohtaja417.01.2022 

101-2022 (09 06 00)

Koronaviruspandemian vaatimat toimenpiteet vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2022 päättänyt jatkaa ja tarkentaa jo aiemmin voimassa olleita määräyksiä perustuen tartuntatautilain pykäliin §58, §58d ja §58g. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista ja käyttöä koskevat koronarajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa ajalla 16. - 28.1.2022.

Turun hallinto-oikeuden antaman välipäätöksen nojalla Lounais-Suomen aluehallintoviraston 29.12. tekemän päätöksen täytäntöönpano kuntosalien sulkemisen osalta keskeytettiin jo aiemmin. Ajalla 12.1. - 15.1.2022 liikuntapalveluiden kuntosalit avattiin omatoimikäyttöön.

PäätösLounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin perustuen päätin, että ajalla 16. - 28.1.2022 vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueilla ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

Kaikessa toiminnassa on ehdottomasti noudatettava annettuja terveysturvallisuusohjeita turvaväleistä, kasvomaskien käytöstä ja käsihygieniasta. Kasvomaskia edellytetään sisätiloissa ja suositellaan ruuhkaisissa ulkoliikuntatiloissa.

 

Minna Sartes

vapaa-aikajohtaja

Jakelu

noudKaupunginorkesteri
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
noudVapaa-aika, kirjastopalvelut
noudVapaa-aika, liikuntapalvelut
noudVapaa-aika, museopalvelut
noudVapaa-aika, nuorisopalvelut