Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Vapaa-aikajohtaja317.01.2022 

596-2022 (01 02 01)

Liikuntapalveluvastaavan, vak.nro 403806, henkilökohtaisen lisän siirtäminen projektipäällikön määräaikaiselle palvelussuhteelle

Liikuntapalveluvastaava Esko Halonen:

Liikuntapalveluvastaava Johanna Friman, vak.nro 403806, on nimetty Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen -kärkihankeen liikkumisen toimenpideohjelman työikäisten kehittämistoimenpiteiden määräaikaiseksi projektipäälliköksi 80 % työosuudella 1.1.2022 - 31.12.2025 väliseksi ajaksi. Liikuntapalveluvastaavan vakanssin asiakaspalveluun liittyvät tehtävät hoidetaan määräaikaisuuden aikana 20 % työosuudella, eikä liikuntapalveluvastaavan vakanssille 403806 palkata sijaista. Johanna Frimanille on liikuntapalveluvastaavan vakanssissa toimiessaan myönnetty työsuorituksen perusteella henkilökohtainen palkanlisä 83,50 € kuukaudessa. Määräaikaisessa projektipäällikön tehtävässä vaaditaan samaa osaamista ja työskentelytaitoja, joiden perusteella Johanna Frimanille on henkilökohtainen palkanlisä myönnetty. Toisin sanoen kriteerit, joiden perusteella henkilökohtainen lisä Frimanille on myönnetty, pysyvät samoina.

Esitän, että Johanna Frimanille maksetaan hänelle aiemmin myönnetty henkilökohtainen palkanlisä 83,50 € kuukaudessa hänen työskennellessään määräaikaisen projektipäällikön tehtävässä.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Puollan esitystä aiemmin myönnetyn henkilökohtaisen palkanlisän 83,50 € maksamisesta Johanna Frimanille myös määräaikaisen palvelussuhteen aikana (1.1.2022 - 31.12.2025). Kustannus maksetaan liikuntapalvelukeskuksen kustannuspaikalta 21011.

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

PäätösHyväksyn esityksen ja päätin, että Johanna Frimanille maksetaan hänelle aiemmin myönnetty henkilökohtainen palkanlisä 83,50 € kuukaudessa hänen työskennellessään määräaikaisen projektipäällikön tehtävässä 1.1.2022 - 31.12.2025 välisellä ajalla. Palkkamenot maksetaan liikuntapalvelukeskuksen kustannuspaikalta 21011.

 

Minna Sartes

vapaa-aikajohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedLiikuntalautakunta
tiedAlin Merja
tiedForsell Milla
aoFriman Johanna
tiedHalonen Esko
tiedHuhtaniemi Sanna
tiedKalmari Markus
tiedKvarnberg Auli
tiedReijonen Satu