Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta5721.04.20159
Liikuntalautakunta6005.05.20153

1482-2015 (112)

Liikuntapalvelujohtajan viran täyttäminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 57

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja virka oli haettavana niin, että hakuaika päättyi 9.2.2015 klo 15.00. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 65 hakemusta, joista kolme peruutti hakemuksensa. Hakijoista pätevyysvaatimukset, edellytetyt taidot sekä työkokemuksen täytti 13 hakijaa.

Työryhmä, johon kuului liikuntalautakunnan puheenjohtajisto, liikuntalautakunnan jäsenet Pekka Rautee ja Laura Palmunen sekä toimialajohtaja ja kaupunginsihteeri haastattelivat 10 hakijaa: Alanen Satu, Johansén Henrik, Kalmari Markus, Kangasniemi Jouni, Kumlander Harri, Oittinen Anu, Ottelin Auli, Risku Marjaana, Rusi Jani ja Salospohja Tuuli, joista neljälle: Alanen Satu, Kalmari Markus, Kumlander Harri ja Risku Marjaana MPS Career Oy on tehnyt soveltuvuusarvioinnin, jonka lausunto on nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Oheismateriaali 1Yhteenvedot hakijoista (vain paperisena, nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta toimialan hallinnon toimistossa osoitteessa Läntinen Rantakatu 1)

Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa suoritettu liikunta-alan tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai urheiluopistossa suoritettu liikunnanohjaajan tutkinto, minkä lisäksi edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehittävää ja osallisuutta tukevaa työotetta.

Eduksi lasketaan johtamiskokemus, perehtyneisyys kunnallisiin liikuntapalveluihin ja niiden kehittämiseen. Lisäksi eduksi katsotaan molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Liikuntapalvelujohtajan tehtävien, hakijoiden työkokemuksen, suoritettujen haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella katson, että kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista sopivin liikuntapalvelujohtajan virkaan on LitM Markus Kalmari.

EhdotusLiikuntalautakunta päättää, että Turun kaupungin liikuntapalvelujohtajan virkaan (vakanssi 403800) otetaan LitM Markus Kalmari 1.10.2015 alkaen ehdolla, että hänet todetaan lääkärintodistuksen perusteella terveytensä puolesta sopivaksi virkaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mäenpään ehdotuksesta Lintusen kannattamana.

Lisäksi liikuntalautakunta päätti pyytää hakijat Alanen, Kalmari ja Risku haastateltaviksi lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Liiklk § 60

Pöydältä 21.4.2015 § 57.

Alanen, Kalmari ja Risku olivat kukin vuorollaan lautakunnan haastateltavana.

PäätösLiikuntalautakunta päätti valita Turun kaupungin liikuntapalvelujohtajan virkaan (vakanssi 403800) LitM Markus Kalmarin vakanssiin kuuluvin palkkaeduin 1.10.2015 alkaen ehdolla, että hänet todetaan lääkärintodistuksen perusteella terveytensä puolesta sopivaksi virkaan. Virka täytettiin kuuden kuukauden koeajalla.

Vaali toimitettiin Rauteen ehdotuksesta suljetulla lippuäänestyksellä, jossa Markus Kalmari sai 8 ääntä, Marjaana Risku 4 ääntä ja Satu Alanen 1 äänen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Norontaus ja Juuso Kallio.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.

Jakelu

tpvKunnan Taitoa Oy
aoMuut hakijat
aoKalmari Markus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tpvAnttonen Tanja
tiedKurppa Seija
tpvKvarnberg Auli
tpvSandvik Virpi
tiedSartes Minna
tpvTölkkö Seija
tpvVirtanen Riitta