Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta13818.11.201411
Liikuntalautakunta15216.12.201413

11578-2014 (643)

Teräsrautelan kentän luovuttaminen Åbo IFK:lle kenttähanketta varten

Tiivistelmä: -

Liiklk § 138

Liikuntasuunnittelija Terhi Anttila:

Jalkapalloseura Åbo IFK on kiinnostunut oman keinonurmipintaisen kentän rakentamisesta ja on osoittanut halukkuutensa vuokrata Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen omistaman ja liikuntapalvelukeskuksen hallinnoiman Teräsrautelan kentän Teräsrautelan kaupunginosassa.

ÅIFK on 350 jalkapalloa harrastavan aikuisen ja lapsen urheiluseura, jossa aikuisten edustuksen lisäksi pelaa noin300 junioria poikien ja tyttöjen joukkueissa. Pelaajien ja joukkueiden määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan, jonka myötä seura on alkanut panostaa enemmän toimintaansa myös laadullisesti. ÅIFK on mukana Palloliiton seurakehittämishankkeessa, jonka tuella on pystytty palkkaamaan talenttivalmentaja päätoimisten valmentajien tueksi. Kasvavat harrastajamäärät ovat luoneet paineita myös harjoittelumahdollisuuksiin. Seuran mukaan suuri osa valmennuspäälliköiden ajasta kuluu nykyään vuorojen hankintaan ja jakamiseen.

Kesäaikaan kenttävuoroja on suhteellisen hyvin. Ongelmia tuottavat erityisesti kevät-, syksy- ja talviharjoittelukaudet. Jotta joukkueille saataisiin tarvittava määrä peli- ja harjoitusvuoroja, on seura hankkinut niitä Naantalia myöden. Kustannukset kunnallisten kenttien ulkopuolelta hankituilta vuoroilta ovat kuluvana vuonna olleet 60 000€. Oman kentän rakentamisella ÅIFK uskoo olevan sekä määrällistä, että laadullista merkitystä. Sen lisäksi, että harjoitusvuoroja pystytään lisäämään, harjoitusten säännönmukaisuus, useammat harjoitusotteluiden sekä yksilövalmennus parantavat pelaajien ja joukkueiden tasoa. Väheksyttävä piirre ei myöskään ole oman kentän tuoma yhteisöllinen yhteen kasvaminen ja seurahenki.

Hankkeen aikatauluksi on liikuntalautakunnan myönteisen päätöksen jälkeen suunniteltu seuraavaa: Vuokraneuvottelut ja sopimuksen teko kiinteistöliikelaitoksen kanssa talven 2014/2015 aikana, suunnitelmien valmistuminen joulukuussa 2014, urakoitsijan valinta kevättalvella 2015 sekä rakentaminen kesän ja alkusyksyn 2015 aikana. Hankkeen rahoittamiseksi aiotaan hakea tukea Suomen Palloliitolta, Turun kaupungilta ja valtion aluehallinnolta. Muita rahoittajia ovat sponsorit, säätiöt ja yksityiset tahot. Myös toimintamaksujen poistuminen toisaalla (esim. Naantalista ja Javenturasta vuokratut vuorot) vaikuttavat positiivisesti tulopuolella.

Liikuntapalvelukeskus on kartoittanut hallinnoimansa kentät läpi ja tarkastellut niiden soveltuvuutta seurojen omiin kenttähankkeisiin. Yleisesti voidaan todeta, että kun kriteereiksi asetetaan täysimittainen jalkapallokenttä, jossa olisi paikoitustilaa, olemassa oleva (tai mahdollisuus sen rakentamiseen) infra kuten valot, pukusuojat, vesi, sähkö ja jonka toiminta ei olisi ilmeisen ristiriidassa muiden toimijoiden kanssa (esim. koulun kenttä ja sen jäädytys), ei tällaisia kenttiä Turussa ole käytännössä vapaana. Mahdollisimman lähelle optimaalia tulevissa vaihtoehdoissa on usein tehtävä muokkauksia ja/tai investointeja itse kenttään, tingittävä sijainnista tai tehtävä muita kompromisseja. Helppoja, kaikille sopivia vaihtoehtoja ei sanalla sanoen ole olemassa.

ÅIFK on yhdessä liikuntapalvelukeskuksen kanssa käynyt läpi erilaisia, kenttävaihtoehtoja, jotka sopisivat harjoituskeskuksen tarpeisiin. Näistä vaihtoehdoista Teräsrautelan kenttä osoittautui sijainniltaan ja rakenteeltaan seuralle mieluisimmaksi. Esimerkkejä muista ehdotetuista kentistä olivat mm. Pansion kisapuisto, Sigismundinpuiston (eli Puistomäen) pallokenttä, Ojarannan pallokenttä ja Kylässuonpuiston (eli Paltan) kenttä. 

Teräsrautelan kenttä on kooltaan 85m x 60m, se on valaistu ja alueen yhteydessä on parkkipaikka. Kentän nykyinen pinta on hiekkatekonurmi. Kyseinen pelialusta on asennettu paikoilleen vuonna 2008 ja jo tuolloin ns. kierrätettynä toiselta kentältä. Nykyisellään pinta on erittäin kulunut, alusta kova ja kenttä siinä kunnossa, että sen nurmi tulisi vaihtaa. Investointisuunnitelmassa uusi kierrätysnurmi on ohjelmoitu vaihdettavaksi aikaisintaan vuonna 2017. Kentän huonon pinnan lisäksi, liikuntapaikalta puuttuvat pukutilat, mitkä vaikuttavat kentän alhaiseen käyttöasteeseen. Vuoden 2012 tilastojen mukaan kentän varausaste oli keinonurmikentistä heikoin, vain 44% kaikista ilta- ja viikonloppuaikoina varattavista ajoista.

Liikuntapalvelukeskus on kartoittanut Teräsrautelan kentän tämän hetkistä käyttöä ja pyrkinyt arvioimaan hankkeen vaikutukset Turun liikuntaolosuhteissa eri toimijoiden näkökulmasta. Kentällä on iltaisin ja viikonloppuisin Turun Nappulaliigan, Turun Kisaveikkojen, Turun Weikkojen, Turun Interin junioreiden toimintaa, jonka lisäksi siellä pelataan Kimppaliigaa. SPL Turun piiri sijoittelee edellä mainittujen käyttäjätahojen harjoituksia ja otteluita kentälle, mutta käytännössä pelaajat välttelevät kentän käyttöä sen nykyisessä kunnossa mikäli pystyvät. Etenkin aikuiskäyttäjät järjestävät toimintansa muualle, ja kentällä harrastavat lähinnä junioriryhmät. Lisäksi pukutilojen puute estää kilpailujen sijoittamisen kentälle. Kentän siirtyminen ÅIFK:lle ei sellaisenaan ole merkittävä menetys SPL:n kenttäverkostossa, jonka lisäksi Turun piiri tukee ajatusta seurojen ”kotikentistä”.

Päivisin kenttää käyttävät satunnaisesti Hepokullan ja Teräsrautelan koulut, joilla on myös omat koulurakennusten välittömässä läheisyydessä olevat omat pienet hiekkakenttänsä. Myös läheiset Taoskujan ja Karrinkadun päiväkotilaiset käyttävät Teräsrautelan kenttää säännöllisesti. Kouluille ja päiväkodeille kentän pinnan kohentuminen ja taattu mahdollisuus päiväkäyttöön olisi suoranainen parannus liikuntaolosuhteissa. Lisäksi kenttää käytetään vapaaseen, omatoimiseen palloiluun varausten ulkopuolella. Teräsrautelan kenttä ei kuulu jäädytysohjelmaan.

Lähimmät muut pallokentät (hiekka) ovat Teräsrautelan koulun kenttä n. 750 metrin, Hepokullan kenttä n. 800 metrin ja Rakennusmestarin puiston 1 kilometrin päässä. Näistä kentistä ainoastaan Hepokullalla on säännöllistä Nappulaliiga-toimintaa. Lisäksi muita läheisiä liikunta-alueita on Impivaaran liikuntakeskus hieman yli kilometrin päässä.

Teräsrautelan kentän kokonaisuuteen kuuluvat sen vieressä olevat koripallo- ja beach volley –kentät sekä erityisesti ikääntyneille kohdennettu puistokuntoilualue. Nämä liikuntapaikat tulevat myös jäämään alueelle ja vapaaseen käyttöön.

Taloudelliset vaikutukset Teräsrautelan kentän luopumisesta muodostuvat pääosin kentän maanvuokrasta, joka on vuodessa 2171,93€. Päälle tulevat kentän hoidosta aiheutuvat kustannukset sekä sähkölasku valoista, jotka eivät ole mainittavia. Tämän lisäksi, kuten edellä on mainittu, kentän huonon kunnon vuoksi se kaipaisi kunnossapitoinvestointeja. Esimerkiksi pinnan vaihto on suunniteltu toteutettavaksi kierrätyskeinonurmella aikaisintaan vuonna 2017. Kustannus tästä olisi noin 30 000€. Paikalle toivottu pukusuoja ei sen sijaan ole tilahankkeiden joukossa. Säästöjä kentän luopumisesta tulisi siis käyttömenojen (maanvuokra ja ylläpito) ja säästyneiden investointien myötä. Tuloja kentästä on vuodelta 2014 saatu vain 648€.

Liikuntapalvelukeskus suhtautuu myönteisesti ÅIFK:n hankkeeseen. Kokonaisuutena hanke tukee seuraliikunnan olosuhteiden kehittymistä kaupungissamme. Teräsrautelan kentän kunto ja sen oheisinfra, lähinnä pukutilan puute, luovat paineita kenttään kohdistuviin investointeihin, joihin kaupungilla on tällä hetkellä erityisen rajoitetusti resursseja. Liikuntapalvelukeskus tiedostaa kentän luopumisesta aiheutuvat heikennykset seurojen ja alueen omatoimipalloilijoiden olosuhteisiin, mutta kokee silti kokonaisuudessaan hankkeen luovan paremmat liikuntaolosuhteet koko kaupunkitasoisesti. Lisäksi esimerkiksi SPL Turun piiri suhtautuu myönteisesti seurojen ns. kotikenttähankkeisiin eikä muutoinkaan pidä Teräsrautelan kenttää sen nykyisessä kunnossa toimintansa kannalta keskeisenä kenttänä. Lisäksi esimerkiksi päiväsaikaan, jolloin seurakäyttöä ei juurikaan ole, olisi keinonurmipintainen kenttä suorastaan parannus alueen liikuntaolosuhteissa. Liikuntapalvelukeskus esittääkin, että kiinteistöliikelaitoksen ja seuran väliseen vuokrasopimukseen tehtäisiin maininta, että Turun kaupunki saa korvauksetta oikeuden vuokra-alueella olevan nurmikentän käyttämiseen kouluvuoden aikana arkisin tarkemmin määriteltynä ajankohtana. Vastaava maininta on aiemmissa vastaavissa Turun kaupungin ja seurojen kenttähankkeissa ja kokemukset ovat olleet hyviä ja toimivia. Huomattavin menetys Teräsrautelasta koitunee alueen omatoimipalloilijoille. Heille on kuitenkin tarjolla vajaan kilometrin päässä olevat koulujen kentät. Lisäksi aluetta palvelee laajemmin Impivaaran liikuntakeskus, jonka toimintoja ja houkuttelevuutta on tarkoitus lisätä tulevien vuosien investoinneilla.

Liikuntapalvelukeskus ylläpitää kenttää julkisena liikuntapaikkana ja on valmis purkamaan kentän ylläpitosopimuksen vasta kun Åbo IFK on selvittänyt alueen, etenkin uudisrakennuksia koskevat, mahdolliset kaavalliset rasitteet ja käynyt konkreettisiin toimiin johtavat vuokraneuvottelut kiinteistöliikelaitoksen kanssa.

Liite 1                                  Åbo IFK:n hankesuunnitelma

Liite 2                                  Åbo IFK:n kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma

Liikuntapalvelujohtajan varahenkilö Minna Lainio-Peltola:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää luopua liikuntapalvelukeskuksen hallinnoimasta Teräsrautelan kentästä Åbo IFK ry:n oman harjoittelukeskuksen rakentamisen hyväksi edellyttäen samalla, että kiinteistöliikelaitoksen ja ÅIFK:n tulevaan maanvuokrasopimukseen kirjataan, että Turun kaupunki saa korvauksetta oikeuden vuokra-alueella olevan keinonurmikentän käyttämiseen koululiikunnan ja myös  järjestäytymättömän  vapaa-ajan harrastuksen tarpeisiin arkipäivisin kevät- , kesä ja syyskauden aikana tarkemmin seuran ja kaupungin (liikuntapalvelut) kesken määriteltyinä ajankohtina.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mäenpään ehdotuksesta Rauteen kannattamana yksimielisesti.

Andersson ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi Viljamaa.

Liiklk § 152

Pöydältä 18.11.2014 § 138.

PäätösEhdotus hylättiin.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 6-7.

Päätökseksi tulleen Mäenpään Lintusen kannattamana tekemän hylkyehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Meltovaara, Norontaus, Palmunen, Rautee ja Vehviläinen. Listaehdotuksen puolesta äänestivät Alanen, Haapala, Kallio, Jämsäläinen, Lähteenmäki ja Viljamaa.

Mäenpään hylkyesitys oli seuraava: Esitän, että päätösesitys hylätään. Lisäksi liikuntalautakunta velvoittaa liikuntapalvelukeskuksen kartoittamaan hallinnoimiensa kenttien soveltuvuuden seurojen omiin kenttähankkeisiin. Kartoituksessa tulee hyödyntää Pallopiirin ja Seuraparlamentin asiantuntemusta. Kaikessa edellä mainitussa tulee huomioida erityisesti lähiliikunnan tarpeet. Kartoitus tulee tehdä 30.6.2015 mennessä.

Andersson ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi Viljamaa.

Jakelu

tiedFotbollsföreningen ÅIFK rf


Liitteet:

Liiklk § 138
Liite 1:Åbo IFK:n hankesuunnitelma
Liite 2:Åbo IFK:n kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma