Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Maanhankintapäällikkö/sarja 107902.11.2020 

12285-2020 (10 03 01)

Yliopistonkadun jouluvalojen ripustus- ja purkutöiden suorittaminen

Lupavalmistelija Kaisa Kauma 2.11.2020:

 

Yliopistonkadun kävelyalueella huoltoajo on sallittu klo 6.00 – 12.00 välisenä aikana. Destia Oy hoitaa Yliopistonkadun kävelyalueen jouluvalojen ripustus- ja purkutyöt. Destia Oy pyytää lupaa saada suorittaa jouluvalojen ripustus- ja purkutöitä 9. - 30.11.2020 ja 13. - 29.1.2021 myös klo 6.00 - 12.00 ulkopuolisena aikana.

 

Maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola:

 

Päätös          Myönsin Destia Oy:lle luvan suorittaa Yliopistonkadun kävelyalueella jouluvalojen ripustus- ja purkutöitä 9. – 30.11.2020 ja 13. – 29.1.2021 klo 6.00 – 12.00 ulkopuolisen aikana.

 

 

 

Ilkka Uusi-Uola

maanhankintapäällikkö

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

 

Jakelu

aoDestia Oy
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala, pysäköinninvalvonta
tiedXXXXX
tiedXXXXX