Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, liikennesuunnittelu 
Liikennesuunnittelupäällikkö10002.11.2020 

10931-2020 (10 03 01)

Ruukinkatu 8-10a kohdalle pysäköinnin aikarajoituksen asettaminen Viinamäenkadun saneerauksen ajaksi

Liikennesuunnittelu, Eero Paavola:

Alue

Itäharju

Sisältö ja perustelut

Ruukinkatu 8-10a kohdalle asetetaan pysäköinti sallituksia 30 minuutin enimmäisajalla.

Viinamäenkadun päiväkotia reunustavilla kaduilla on käynnissä katusaneeraus. Saneeraustyön ajaksi kaduilla ei ole turvallista pysäköintimahdollisuutta. Päiväkodissa asiointiin kaupunki osoitti aikaisemmin kahden tunnin pysäköinnin Ruukinkadulla katkaisukohdan pohjoispuolelta. Saadun palautteen takia olen katsonut perustelluksi esittää lyhytaikaisen pysäköinnin sallimista myös katkaisukohdan eteläpuolella, jossa nykyisen merkinnän nojalla ei ole enää 1.11. alkaen pysäköinti sallittua. 30 minuutin enimmäisaika korostaa tehokkaimmin pysäköinnin lyhytaikaisuutta.

LiiteL 4520 015 muutos 30.10.2020

PäätösPäätän hyväksyä liitteen 1 mukaisen työmaa-aikaisen liikenteenohjauksen Ruukinkadulla ja samalla päätän, että muutos voidaan toteuttaa viipymättä mahdollisista valituksista huolimatta.

 

Matti Salonen

liikennesuunnittelupäällikkö

Jakelu

tiedLounais-Suomen poliisilaitos
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kytolisu § 100
Liite 1:L 4520 015 muutos 30.10.2020