Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, pysäköinninvalvonta 
Valvontapäällikkö330.10.2020 

12211-2020 (02 08 00)

Palveluväylän pankkiyhteyden kehittämisen hankinta pysäköinninvalvonnan järjestelmään

Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirrot, valvontapäällikkö Roy Sjöblom 26.10.2020 

Turun kaupungin pysäköinninvalvontaan on hankittu uusi valvontajärjestelmä, Attune ParkkiV Finn-ID Oy:ltä (14886-2019), jolla hoidetaan sekä pysäköintivirhemaksujen kirjoittaminen ja ajoneuvosiirtotapausten kirjaaminen että näiden jälkihoito oikaisuvaatimuksineen ja perintöineen. Kyseinen järjestelmä on siis koko toiminnan ytimessä ja sen toiminen yksikön toiminnan edellytys.

Uudessa järjestelmässä on automatisoitu paljon rutiininomaisia perustoimia, jolla pyritään säästämään henkilöstöresursseja. Yksi näistä toimista on järjestelmän kyky hakea itsenäisesti pankin maksutietoja. Maksutietojen saaminen on olennaista kokonaisuuden kannalta, sillä tämän perusteella tehdään päätös maksumuistutuksista ja viime kädessä perintätoimista. Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirrot -yksikön määräämät lainmukaiset maksut ovat sellaisenaan ulosottokelpoisia ja näiden perintä sekä muut asiaan liittyvät lakisääteiset toiminnot, kuten ajoneuvon takavarikointi saamatta jääneiden maksujen perusteella, ovat osa yksikön toimintaa.

Hankinta tehdään IT-palveluiden suosituksesta puitesopimusten integrointipalveluiden asiantuntijakorista ATR Soft Oy:ltä. Kyseinen toimija on kehittämässä palveluväylän ratkaisuja, joten heillä on tuntemus palveluväylän ja sen kehitysputkien sisällöstä ja toiminnasta. Tämä laskee tilauksen hintaa.

Työ tehdään tuntihintaisena ja 19.10.2020 saadun tiedon mukaan ATR Soft Oy:n henkilötyön päivähinta on 550 euroa ja pankkidatayhteyden arvioitu työmäärä 15 htp. Koska kyseisen arvion saantihetkellä ParkkiV:n osalta kaikki tarvittava rajapintatieto ei ollut saatavilla, huomioidaan mukaan mahdollisten ongelmien varalle 5 htp. Lopullinen kokonaishinta määräytyy suoritetun työmäärän mukaan.

PäätösPäätin hankkia ATR Soft Oy:ltä pysäköinninvalvonnan järjestelmän ja kaupungin palveluväylän väliin tehtävän pankkidatayhteyden integraation 26.10.2020. Hankinta tehdään tuntiveloituksena ja työ hinnaksi on arvioitu 11 000 € (alv 0%).

 

Roy Sjöblom

Valvontapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

aoATR Soft Oy
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX