Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Tonttipäällikkö31230.10.2020 

12145-2020 (10 00 02)

Omakotitontin 853-97-110-1 (Yli-Maaria) vuokraaminen (Leipäkatu 6)

Tonttisihteeri Ritva Tuomainen 30.10.2020:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti 2.11.2016 § 431 omakotitonttien haku- ja luovutusperiaatteet. Em. periaatteiden mukaisesti otsikossa mainittu tontti päätyi jatkuvan haun listalle.

XXXXX ovat jättäneet 29.10.2020 tontin 853-97-110-1osalta Turun kaupungille hakemuksen tontin vuokraamiseksi. Muita em. tonttiin kohdistuvia hakemuksia ei ole tullut.

Tontin 853-97-110-1 pinta-ala on 952 m2 ja rakennusoikeus 200+50 k-m2. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston päättämä tonttihinta Yli-Maarian alueella vuonna 2020 on 24 €/m2, jolloin perusvuosivuokran suuruudeksi tulee tällä hetkellä (952 m2 x 24 €/m2 x 4 %) 913,92 euroa. Vuokrasopimus tehdään noin viideksikymmeneksi vuodeksi. Kunnallistekniikka on kaupungin osalta tonttia varten valmiiksi rakennettu.

Liite 1Kartta M 44/14.2.2019

Tonttipäällikkö Timo Laiho:

PäätösPäätin, että:

- tontti 853-97-110-1 vuokrataan XXXXX ;

- tontin vuokrasopimus on allekirjoitettava kahdeksan kuukauden kuluessa tämän päätöksen tekemisestä. Muussa tapauksessa tämä päätös katsotaan rauenneeksi ilman eri päätöstä;

- määräaikaa voidaan jatkaa ja vuokrasopimus allekirjoittaa em. kahdeksan kuukauden määräajan jälkeen vain tonttipäällikön erillisellä päätöksellä;

- tontin perusvuosivuokra on 913,92 euroa ja vuokraehtoina käytetään vuokraushetkellä voimassa olevia kaupungin hyväksymiä tontin vuokraehtoja ja mahdollisia tonttikohtaisia lisäehtoja; sekä

- vuokrasopimus päättyy 31.12.2070.

Timo Laiho

tonttipäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX


Liitteet:

Kytotont § 312
Liite 1:Kartta M 44/14.2.2019