Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Maanhankintapäällikkö8830.10.2020 

12104-2020 (10 00 02)

Sopimus sähköverkon sijoittamisesta tontin 853-89-1-1 (Lentokenttä) alueelle, os. Aviatie 6

Maanmittausinsinööri Ville Rajainmäki 28.10.2020:

Turun kaupunki tontin 853-89-1-1 omistajana ja Turku Energia Sähköverkot Oy (Y-tunnus 2001717-6) ovat neuvotelleet sähköverkon sijoittamisesta tontin 853-89-1-1 (alueyksikkö 853-89-1-1-0-1) alueelle.

Turku Energia Sähköverkot Oy on laatinut liitteenä olevan sopimuksen sähköverkon sijoittamisesta, jonka mukaisesti osapuolet sopivat yllä mainittuun kiinteistöön kohdistuvasta käyttöoikeuden supistamisesta ja siitä maksettava korvauksesta. Sopimusmalli perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään.

Sopimusehdot liitteenä olevasta sopimuksesta.

LiiteSopimus sähköverkon sijoittamisesta

Maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola

PäätösPäätin hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen sähköverkon sijoittamisesta, jonka mukaisesti Turku Energia Sähköverkot Oy saa sijoittaa sähköverkon tontin 853-89-1-1 (alueyksikkö 853-89-1-1-0-1) alueelle sopimuksen mukaisesti. Oikeudesta ei peritä korvausta. Muutoin noudatetaan oheisia sopimusehtoja.

 

Ilkka Uusi-Uola

maanhankintapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoTurku Energia Sähköverkot Oy
tiedKaupunkiympäristölautakunta


Liitteet:

Kytotont § 88
Liite 1:Sopimus sähköverkon sijoittamisesta