Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, toimitilojen rakennuttaminen 
Toimitilojen rakennuttamispäällikkö8228.10.2020 

11376-2020 (12 03 03, 02 08 00)

Päätös avoimen taidekilpailun järjestämisestä Sirkkalan koulun uudisrakennukseen

Vapaa-aikatoimiala, museopalvelut, apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki 12.10.2020:

Turun kaupunki järjestää avoimen taidekilpailun Sirkkalan kouluun sijoitettavasta taidekokonaisuudesta. Kilpailu toteutetaan sähköisen haun kautta ja palkittavat ehdotukset valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden ilmoittautumisten joukosta. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät. Avoimen taidekilpailun ja sen tuloksena toteutettavan taidekokonaisuuden kustannukset ovat maksimissaan 90 000 € (alv. 0 %), joka sisällytetään hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti rakennushankkeen kustannuksiin.

Sirkkalan koulun uudisrakennuksen valmistuessa Sirkkalabackenin ja Sirkkalan koulu yhdistyvät. Uuden koulun nimi tulee olemaan Sirkkalan koulu, jossa toimii 9 luokka-astetta ja yhteensä 18 ryhmää. Koulun oppilasmäärä tulee enimmillään olemaan 400. Henkilökunnan määrä on 60. Koulun uudisrakennukseen sijoittuu 9 luokkatilaa, 2 pienluokkatilaa, erityisluokkia, aamu- ja iltapäivätoiminnan kotipesä, henkilöstön tauko- ja työskentelytilat, hallinto, toimintaterapia/liikuntatila sekä esiopetuksen tilat. Koulun rakennustyöt alkavat elokuussa 2021 ja rakennus valmistuu opetuskäyttöön keväällä 2023.

Sirkkalan koulussa lapset ja heidän hyvinvointinsa ovat toiminnan keskiössä; uusi koulurakennus tehdään juuri heidän tarpeitaan ajatellen. Leikkisyys, yllättävyys ja mahdollisesti moniaistisesti koettavat teokset soveltuvat hyvin uuteen kouluympäristöön. Moniaistisuuden näkökulma korostuu rakennuksessa, jonka käyttäjäkunnasta osalla on erilaisia aistirajoitteita.

Taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijaiset sijoituspaikat ovat kulttuuritila (3. krs.), ruokasali (1. krs), porrashuoneet ja koulun pihamaa. Taidetta on mahdollista integroida myös rakenteisiin kuten akustiikkalevyihin, naulakoihin, osaksi ikkunapintoja tai portaikon kaiteisiin. Taidekokonaisuus voi hyvin myös laajentua käsittämään ja yhdistämään ulko- ja sisätilat.

Kilpailuohjelmassa on määritelty, että teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat maksimissaan olla 77 500 € (alv. 0 %). Taiteilijan tulee laatia eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion osuus.

Avoimen taidekilpailun järjestämisestä vastaa museopalvelut yhteistyössä rakennusprojektin johtamisesta vastaavan rakennusinsinöörin, koulun käyttäjäkunnan edustajien sekä pääsuunnittelijan kanssa. Avoimessa taidekilpailussa jaetaan kolme palkintoa: 1. palkinto (5 000 €), 2. palkinto (3 000 €) ja 3. palkinto (2 000 €). Palkintojen saajat ja toteutettavan teoskokonaisuuden valitsee tuomaristo, jossa on edustajat toimitilojen rakennuttaminen -yksiköstä, pääsuunnittelusta vastaavasta arkkitehtitoimistosta, käyttäjäkunnasta, museopalveluista sekä Suomen Taiteilijaseura ry:stä.

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman kokonaisuuden toteutettavaksi. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista sijoittumista osaksi rakennuksen sisä- ja/tai ulkotiloja sekä sisällöllistä yhteyttä rakennuksen käyttötarkoitukseen, sen arkkitehtuuriin ja päiväkodin toimintakulttuuriin. Lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen sopimus tulosten julkistamisen jälkeen.

Kilpailuaika alkaa 2.11.2020 klo 9.00 ja päättyy 7.2.2021 klo 17.00. Palkintojen saajat valitaan ja tulokset julkistetaan helmikuussa 2021.

Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola:

Päätös

Päätin, että Sirkkalan koulun uudisrakennuksen taidekokonaisuudesta järjestetään avoin taidekilpailu, joka on suunnattu kaikille Suomessa toimiville taiteilijoille. Taidekilpailun järjestämisestä vastaa museopalvelut yhteistyössä rakennusprojektin johtamisesta vastaavan rakennusinsinöörin, koulun käyttäjäkunnan edustajien sekä pääsuunnittelijan kanssa. Kilpailun kustannukset ovat maksimissaan 12 500 €. Kilpailun tuomariston valitseman taidekokonaisuuden toteutuskustannukset ovat maksimissaan 77 500 €. Avoimen taidekilpailun ja taidekokonaisuuden toteutuskustannukset sisällytetään rakennushankkeen kustannuksiin.

Anne Antola

toimitilojen rakennuttamispäällikkö

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX