Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Tonttipäällikkö30530.10.2020 

10193-2020 (10 00 02)

Noin 100 m2 suuruisen alueen, osa yleistä aluetta 853-85-9903-0 (Runosmäki), maanvuokrauksen uudistaminen telepylvään ja laiterakennuksen sijoituspaikkatarkoitukseen (Kuninkojantie 118)

Tonttipalvelut, maanmittausinsinööri Aija Siponen 26.10.2020:

Telia Towers Finland Oy on anonut saada jatkaa noin 100 m2:n suuruisen alueen maanvuokrausta telepylvään ja laiterakennuksen sijoituspaikkatarkoitukseen.

Anoja ja Turun kaupunki ovat neuvotelleet noin 100 m2:n suuruisen alueen, osa yleisestä alueesta 853-85-9903-0, maanvuokrauksen jatkosta. Vuokra-alue on esitetty liitekartalla M 344 / 13.10.2020.

Anoja hallitsee ko. aluetta 13.4.2012 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokrakausi käsittää 1.1.2011 – 31.12.2020 välisen ajan. Vuosivuokrana on viimeksi peritty 1.500 euroa.

Vuokra-alue on 13.7.1991 voimaan tulleen asemakaavan (38/1989) mukaan Etsaajanpuisto -nimistä lähivirkistysaluettaaluetta (VL).

Alueen nykyinen käyttö ja yleinen käyttötarve eivät estä alueen vuokraamista tilapäisesti/lyhytaikaisesti esitettyyn käyttötarkoitukseen.

Noin 100 m2:n suuruisen alueen, joka on osa Turun kaupungin yleistä aluetta 853-85-9903-0, maanvuokraus telepylvään ja laiterakennuksen sijoituspaikkatarkoitukseen voidaan uudistaa siten, että maanvuokrausta jatketaan 1.1.2021 lukein jatkuen toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla kuitenkin enintään 31.12.2027 asti. Perusvuosivuokraksi vahvistetaan 1.500 euroa. Vuokra on Turun kaupungin perimä vähimmäisvuokra ko. vuokrauksissa.

Muutoin noudatetaan oheisia maanvuokrasopimusehtoja.

Liite 1Maanvuokrasopimusluonnos ja kartta

Tonttipäällikkö Timo Laiho:

PäätösPäätin jatkaa esittelytekstin mukaisesti noin 100 m2:n suuruisen alueen maanvuokrausta Telia Towers Finland Oy:lle. Vuokra-aika alkaa 1.1.2021 lukien jatkuen kuuden kuukauden molemmin puolisella irtisanomisajalla kuitenkin enintään 31.12.2027 asti, jolloin vuokraus päättyy irtisanomista vaatimatta.

Perusvuokraksi vahvistetaan 1.500 euroa vuodessa.

Muutoin noudatetaan liitteenä olevia maanvuokrasopimusehtoja.

Timo Laiho

tonttipäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoTelia Towers Finland Oy
tiedKaupunkiympäristölautakunta


Liitteet:

Kytotont § 305
Liite 1:Maanvuokrasopimusluonnos ja kartta