Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus 
Kaavoituspäällikkö2923.10.2020 

4683-2016 (613, 627)

Oikaisuluonteinen korjaus Pitkämäen kaupunginosan asemakaavaan Pukkila (kaavatunnus 19/2017); sijainniltaan ohjeellinen muuntamo -määräys, istutettavan alueen osan rasteri, viivatyyppi ja ylimääräinen nimiteksti - kumottu 27.10.2020 § 30

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin 22.10.2020:

Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Kaupunkiympäristötoimialan hallinnonjärjestämispäätöksen (toimialajohtaja Christina Hovi 2.1.2018 § 4) perusteella kaavoituspäällikkö päättää kaavan oikaisuluontoisista korjauksista. Otsikon mukaisessa asemakaavanmuutoksessa on virheellinen kaavamerkintä, jonka korjaus tehdään kaavoituksen omasta aloitteesta.

Paikkatieto- ja kaupunkimittauksesta tulleen tiedon mukaan korttelinumeron 88 AK-1 -alueen Kaoliinikujan varren muuntamo -merkinnästä puuttuu alaindeksi "-1". Korttelin 88 Kaakelitehtaanpuistoon ja Samottitaskuun rajautuva istutettavan alueen osan ja korttelin 87 Naantalin pikatien varteen päättyvän istutettavan alueen osan pistekuviointi on vajaa. Saumapolun pohjoisreunan viivatyyppi on virheellisesti merkitty sijainniltaan ohjeellisen alueen tai osa-alueen rajan viivaksi, joka tulee korjata osa-alueen rajaa merkitseväksi viivaksi. Kaakelipuiston alueelle on jäänyt ylimääräinen nimiteksti, joka tulee poistaa. Virheet on jääneet kaavakarttaa piirrettäessä.

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuuden kaavoitusyksikkö on korjannut otsikossa mainittua ja 19.10.2020 voimaan tullutta asemakaavanmuutosta korjaamalla korttelin 88 AK-1 -alueen Kaoliinikujan varren muuntamo -merkinnän, täydentämällä korttelin 88 Kaakelitehtaanpuistoon ja Samottitaskuun rajautuvan ja korttelin 87 Naantalin pikatien varteen päättyvän istutettavan alueen pistekuvioinnit, muuttamalla Saumapolun pohjoisreunan viivatyypin osa-alueen rajaksi ja poistamalla Kaakelipuiston alueelle jääneen ylimääräisen nimitekstin.

PäätösPäätin, että Pitkämäen kaupunginosan asemakaavaan Pukkila (kaavatunnus 19/2017) tehdään edellä mainitut korjaukset.

 

Kaavoituspäällikkö              Paula Keskikastari

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus
tiedRevisiotoimisto
tiedXXXXX