Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Tonttipäällikkö29630.10.2020 

13722-2019 (10 00 02)

Teollisuus- ja varastorakennusten tontin 853-85-76-12 (Runosmäki) maanvuokrasopimuksen purkamista koskevan perintäasian sovintosopimuksen hyväksyminen, os. Tiemestarinkatu 6

Maankäyttöinsinööri Heikki Häkli 22.10.2020:

Teollisuus- ja varastorakennusten tontti 853-85-76-12 on päätetty vuokrata Bagger Oy:lle (Y-0776291-3) perustettavan yhtiön lukuun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöksellä 31.5.2017 § 249. Maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 30.6.2017. Maanvuokrasopimuksen vuokra-aika on alkanut 1.8.2017 jatkuen 31.12.2057, jolloin vuokraus päättyy irtisanomista vaatimatta. Tontti on rakentamaton.

Bagger Oy on 22.11.2019 anonut saada luopua tontin vuokrauksesta.

Turun kaupungille on kertynyt maanvuokrasaatavia Bagger Oy:ltä ajalta 1.1.2018 – 22.11.2019 yhteensä 50.261,00 euroa. Perintäasia on ollut käsittelyssä Pirkanmaan käräjäoikeudessa, mutta osapuolet ovat päätyneet sovintosopimukseen, jossa Turun kaupunki hyväksyy vuokrasaatavana 50.261,00 euroa vähennettynä 14.000,00 eurolla, joka on tontin pohjarakentamisesta syntyvä etu Turun kaupungille, jonka kaupunki pystyy hyödyntämään tulevissa tontin luovutuksissa. Näin ollen sovintosopimuksena Bagger Oy maksaa Turun kaupungille maanvuokrasaatavana 36.261,00 euroa.

Tonttipäällikkö Timo Laiho:

PäätösPäätin että Turun kaupunki perii sovintosopimuksen mukaisesti maanvuokrasaatavana Bagger Oy:ltä ajalta 1.1.20 18 – 22.11.2019 yhteensä 36.261,00 euroa, josta on jo vähennetty hyväksyttävät pohjarakennuskustannukset 14.000,00 euroa, jonka voidaan katsoa hyödyttävän Turun kaupunkia tulevissa tontinluovutuksissa.

Timo Laiho

tonttipäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoBagger Oy Ab
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX