Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus 
Kaupungingeodeetti3907.10.2020 

8878-2020 (10 01 00)

Tonttijako (Yli-Maaria) 97-63-2

Toimitusinsinööri Jouni Ruotsi 6.10.2020

Toimitusinsinööri on laatinut 11.9.2020 päivätyn tonttijakoehdotuksen

maanomistajan pyynnöstä (tj-tunnus 97:184, os. Tietäjienkatu 8).

Tonttijakoehdotus perustuu 07.06.1994 hyväksyttyyn asemakaavaan.

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.9. – 6.10.2020.

Tonttijakoehdotusta vastaan ei ole jätetty määräaikaan mennessä muistutuksia.

Liite 1Kartta

Päätöksen perustelut

Tonttijako edistää korttelin tarkoituksen mukaista käyttöä ja tontin omistaja on hakenut tonttijakoa.

Kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi:

 

PäätösPäätin hyväksyä 11.09.2020 päivätyn Yli-Maarian kaupunginosan korttelin 63 tontin 2 tonttijaon.

Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 17.11.2020, ellei päätökseen ole siihen

mennessä haettu muutosta.

 

Laura Suurjärvi

kaupungingeodeetti

Valitusosoitus liitteenä

Jakelu

tiedXXXXX
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvXXXXX


Liitteet:

Kytopakm § 39
Liite 1:Kartta