Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus 
Kaupungingeodeetti3807.10.2020 

9068-2020 (10 01 00)

Tonttijaon muutos (Iso-Heikkilä) 853-62-1-22

Toimitusinsinööri Jouni Ruotsi 6.10.2020.

Toimitusinsinööri on laatinut 11.9.2020 päivätyn tonttijakoehdotuksen

maanomistajan pyynnöstä (tj-tunnus 62:104, os. Ruissalontie 11 ja Iso-Heikkiläntie 33).

Tonttijaon muutosehdotus perustuu 16.3.2020 hyväksyttyyn asemakaavaan.

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.9. – 6.10.2020.

Tonttijakoehdotusta vastaan ei ole jätetty määräaikaan mennessä muistutuksia.

Liite 1          Kartta

Päätöksen perustelut

Tonttijako edistää korttelin tarkoituksen mukaista käyttöä ja tontin omistaja on hakenut tonttijakoa.

Kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi:

PäätösPäätin hyväksyä 11.9.2020 päivätyn Iso-Heikkilän kaupunginosan korttelin 1 tontin 6 tonttijaon muutoksen, jossa muodostetaan uusi tontti 22.

Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 17.11.2020, ellei päätökseen ole siihen

mennessä haettu muutosta.

 

Laura Suurjärvi

kaupungingeodeetti

Valitusosoitus liitteenä

Jakelu

aoasianosaiset


Liitteet:

Kytopakm § 38
Liite 1:Kartta