Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus 
Kaupungingeodeetti3707.10.2020 

8365-2020 (10 01 00)

Tonttijako (Pitkämäki) 74-40-2, jossa samalla on tonttijaon muutos 74-40-1

Kiinteistönmuodostus, Anita Jokinen 7.10.2020

Toimitusinsinööri on laatinut 30.7.2020 päivätyn tonttijakoehdotuksen maanomistajan pyynnöstä (tj-tunnus 74:159, os. Alakyläntie 1).

Tonttijaon muutosehdotus perustuu 30.12.1953 vahvistettuun asemakaavaan.

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.9. – 28.9.2020

Tonttijakoehdotusta vastaan ei ole jätetty määräaikaan mennessä muistutuksia.

Liite 1Kartta

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos edistää korttelin tarkoituksen mukaista käyttöä ja tontin omistaja on hakenut tonttijaon muutosta.

Kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi:

 

PäätösPäätin hyväksyä 30.7.2020 päivätyn Pitkämäen kaupunginosan korttelin 40 tontin 2 tonttijaon, joka samalla käsittää tontin 1 tonttijaon muutoksen.

Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 17.11.2020, ellei päätökseen ole siihen mennessä haettu muutosta.

 

Laura Suurjärvi

kaupungingeodeetti

Valitusosoitus liitteenä

Jakelu

aoasianosaiset
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kytopakm § 37
Liite 1:Kartta