Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus 
Kaupungingeodeetti3607.10.2020 

5741-2020 (10 01 00)

Tonttijako (Moikoinen) 51-1-14, jossa samalla on tonttijaon muutos 51-1-5 ja 6

Kiinteistönmuodostus, Anita Jokinen 7.10.2020.

Toimitusinsinööri on laatinut 19.8.2020 päivätyn tonttijakoehdotuksen maanomistajan pyynnöstä (tj-tunnus 51:117, os. Kuusamakuja 2).

Tonttijaon muutosehdotus perustuu 9.1.2018 hyväksyttyyn asemakaavaan.

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.9. – 28.9.2020.

Tonttijakoehdotusta vastaan ei ole jätetty määräaikaan mennessä muistutuksia.

Liite 1Kartta

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos edistää korttelin tarkoituksen mukaista käyttöä ja tonttien omistaja on hakenut tonttijaon muutosta.

Kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi:

PäätösPäätin hyväksyä 19.8.2020 päivätyn Moikoisten kaupunginosan korttelin 1 tontin 14 tonttijaon, joka samalla käsittää tonttien 5 ja 6 tonttijaon muutoksen.

Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 17.11.2020, ellei päätökseen ole siihen mennessä haettu muutosta.

 

Laura Suurjärvi

kaupungingeodeetti

Valitusosoitus liitteenä

Jakelu

aoasianosaiset
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kytopakm § 36
Liite 1:Kartta