Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta18226.05.20201

2681-2020 (07 02 01)

Kaavoituskatsaus 2020

Tiivistelmä: -

Kylk § 182

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari 25.5.2020:

Turun kaupunki on tästä vuodesta lähtien siirtynyt julkaisemaan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaista kaavoituskatsausta kaupungin internetsivuilla. Ensimmäinen digitaalinen kaavoituskatsaus julkistettiin 22.5.2020 ja se löytyy osoitteesta www.turku.fi/kaavoituskatsaus2020. Digitaalinen kaavoituskatsaus on osa kaavoituksen digitalisointihanketta.

Vireillä olevat asemakaavat sekä niiden valmisteluvaihe löytyvät ajantasaisina verkkosivuilta. Uusi hakutoiminto hakee kuntalaisille jaettavan tiedon suoraan samasta järjestelmästä, jota kaavoittajat käyttävät kaavan valmistelussa. Kaavoja voi hakea kartalta tai nettisivuilta.

Kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari esittelee vuonna 2020 vireille tulevat kaavat.

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta kuulee asian esittelyn ja merkitsee sen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.