Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta19126.05.202011

98-2020 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Kylk § 191

Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtaja Christina Hovi 14.5.2020:

Kaupunginhallitus 4.5.2020:

§ 201 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto 4.5.2020:

§ 21 Investointiohjelmien lähtökohdat ja priorisointi sekä hankelista jo kesäkuussa 2020 sidottavista vuoden 2021 investointikohteista

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.