Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus 
Kaupungingeodeetti802.03.2020 

188-2020 (10 01 00)

Tonttijaon muutos (Pohjola) 71-29-2 ja 3

Kiinteistönmuodostus, Anita Jokinen 2.3.2020

 

Toimitusinsinööri on laatinut 13.1.2020 päivätyn tonttijakoehdotuksen
(tj-tunnus 71:36, os. Veturikatu 2, 4, 6 ja 8).

 

Tonttijaon muutosehdotus perustuu 44/2004 hyväksyttyyn asemakaavaan.

 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 13.2. – 26.2.2020.

 

Liite 1                                  Kartta

 

Kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi:

 

Päätös          Päätin hyväksyä 13.1.2020 päivätyn Pohjolan kaupunginosan korttelin 29 tonttien 2 ja 3 tonttijaon muutoksen, jossa muodostetaan uudet tontit 15, 16, 17 ja 18.

 

Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 9.4.2020, ellei päätökseen ole siihen

mennessä haettu muutosta.

 

 

 

Laura Suurjärvi

kaupungingeodeetti

 

Valitusosoitus liitteenä

Jakelu

aoAsianosaiset
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Kytopakm § 8
Liite 1:Kartta